Lichtregister 66.153

Yes eindelijk definitief, ik mag de afkorting LR achter mijn naam gebruiken. Dit omdat ik sta ingeschreven in het lichtregister.
In het lichtregister staan lichtprofessionals vermeld die met hun registratie kunnen aantonen over de vereiste opleidingen/kennis te beschikken en deze lichtkennis op een continue wijze actueel houden.

Wat is het voordeel voor u als opdrachtgever?

Een opdrachtgever is nu in staat te toetsen of degene die het advies of ontwerp zal verzorgen ook daadwerkelijk beschikt over actuele lichtkennis. Door het register te raadplegen kan dit worden gecontroleerd zodat de opdrachtgever zich kan behoeden voor minder deskundige partijen.

 Wat is het voordeel mij als geregistreerde lichtprofessional?

 Een lichtprofessional kan door zijn inschrijving aantonen over lichtkennis te beschikken en dat er tijd en moeite wordt besteed om deze kennis op peil te houden. Door de afkorting LR en/of het logo te gebruiken kan dit ook gecommuniceerd worden. Door inschrijving in het lichtregister wordt de inschrijver erkend en herkend als een kundig lichtprofessional.